ΣΤ. Επιστημονικές ανακοινώσεις:

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ορθοπαιδικης

1. Επανορθωτικη χειρουργικη:

1. 1.A 25 years - period experience of total hip arthroplasties in high congenital hip dislocation - problems and solutions. G. Koulalis, G. Gouvas, D. Koulalis. Gerhard Κüntscher Kreis, Osteosynthese International, Hamburg,12 - 14 September 1996

2. η προπαρασκευή της οστικής κοίτης σαν προγνωστικός παράγοντας επιτυχίας της ενσφηνουμένης κοτυλιαίας πρόθεσης του ισχίου. Ακτινολογική μελέτη. Κ.Σαράφης, Δ. Κούλαλης, Γ. Παπαδόπουλος, Π. Μακαρατζής, Κ. Γιώτης. 1ο Balkan Congress of Orthopaedics, Thessaloniki , 8 – 11 Oktober 1997

3. H χρησιμοποίηση του άξονα των επικονδύλων στόν προσανατολισμό της μηριαίας πρόθεσης. Κ.Σαράφης, Δ. Κούλαλης, Ν. Τουραμανίδης , Γ. Καρτζάς, Κ. Γιώτης. 1ο Balkan Congress of Orthopaedics, Thessaloniki , 8 – 11 Oktober 1997

4. Surface hardening of Titanium ball heads (Tribosul - ODH) reduces wear of polyethylene sockets. D. Koulalis, H.G. Willert. 4ο Μακεδονικό Σεμινάριο Χειρουργικής Γόνατος και Ισχίου. Λεπτοκαρυά, Πιερίας, 25-27 Ιουνίου 1998

5. LOR Pfanne - Zementfreie Versorgung grosser Knochendefekte im Acetabulum 2-7 Jahresergebnisse D. Koulalis, H.G. Willert, G. Köster / Göttingen. 3ο Ελληνογερμανικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Βουλιαγμένη, Αθήνα, 16-20 Σεπτεμβρίου 1998

6. Die Behandlung von Knochendefekte am Femur bei Hüft TEP Revision durch einen zementfreien modularen Femur Revisionsschaft.D. Koulalis, G. Köster, T. Ernstberger, H.G. Willert / Göttingen. 3ο Ελληνογερμανικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Βουλιαγμένη, Αθήνα, 16-20 Σεπτεμβρίου 1998

7. Oberflächenhärtung von titanhüftgelenkskugeln (tribosul-odh) verringert den verschleiß von polyethylenpfannen. H.G. Willert, D. Koulalis, M Windler. Deutscher Orthopäden Kongress,Wiesbaden, 14-17 Oktober 1999

2.Τραυμα-Κατάγματα:

8. Die behandlung vorderarm frakturen durch intramedulläre Nagelung. G. Koulalis, K. Antosidis, G. Gouvas, D. Koulalis, I Chantziantoniou. Gerhard Κüntscher Kreis, Osteosynthese International, Hamburg,12 - 14 September 1996

9. 3.Primäre fraktur stabilisation bei polytraumatisierten. G. Koulalis, A. Kyriakidis, G. Gouvas, D. Koulalis, G.Tsagaros. Gerhard Κüntscher Kreis, Osteosynthese International, Hamburg,12 - 14 September 1996

10. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ PILON ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. Δ. Κούλαλης, Η. Αθανασιάδης, Γ. Τσαγαρος, Β. Γαβριηλίδης, Α. Μπελετσιώτης, Ι. Χατζιαντωνίου, Γ. Κούλαλης. Φθινοπωρινό Συνέδριο Τμημάτων ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 25-27 Οκτωβρίου 1996

11. Η ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ. Γ. Κούλαλης, Κ. Αντοσίδης, Ι. Χατζηαντωνίου, Δ. Κούλαλης, Η. Αθανασιάδης. Φθινοπωρινό Συνέδριο Τμημάτων ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 25-27 Οκτωβρίου 1996

12. Η ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ. Ι. Χατζηαντωνίου, Γ. Τσαγγαρός, Β. Γαβριηλίδης Δ. Κούλαλης, Η. Αθανασιάδης, Γ. Κούλαλης. Φθινοπωρινό Συνέδριο Τμημάτων ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 25-27 Οκτωβρίου 1996

13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ PLATEAU ΚΝΗΜΗΣ. Κ. Αντοσίδης, Ι. Χατζηαντωνίου, Δ. Κούλαλης, Γ. Τσαγγαρός, Η. Αθανασιάδης. Φθινοπωρινό Συνέδριο Τμημάτων ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 25-27 Οκτωβρίου 1996

14. distal tibial end fractures and their treatment.G. Koulalis, G. Panidis, H. Athanasiadis, D. Koulalis. International symposium,Minimal invasive Traumatology, January 30-31 , 1997, Salzburg – Austria.

15. Open tibial fracture treatment with external fixation and secondary intramedullary nailing. D. Koulalis, Κ. Αntosidis, G. Koulalis. 3rd Kongress of the EFFORT. Barcelona, 24-27 April 1997

16. The treatment of nonunion of femoral and tibial shaft fractures. D.Koulalis, G. Gouvas. International Congress-Osteosynthese International 2000, 23 – 25 November 2000, Berlin, Germany.

17. open tibial fracture treatment with external fixation and intramedullary nailing. Koulalis, G. Gouvas, D. Koulalis. 5th Congress of the, EFORT 2001, 3-7 June 2001, Rhodes, Greece.

18. Comparison primary and delayed nerve repair with auto;ogous muscle - nerve – muscle grafts in rats. H. Dinopoulos, P.Kinnas, V. Psychoyios, K. Ditsios, D. Koulalis. 4th EFSM. Korfu, Greece, 25 – 29 August 1998

19. Die Behandlung offener Tibiafrakturen mit äußerer Fixation und sekundärer intramedullärer Nagelung.

20. D. Koulalis, Koulalis G. ,Chatsiantoniou J./ Thessaloniki(Gr). Deutscher Orthopäden Kongress. Wiesbaden, 15 - 18 Oktober 1998

21. Der Unterschied in der Heilung von freien autologen Sehnentransplantaten extra und intrakapsulären Ursprungs in Kanninchen. K. Ditsios, P. Kinnas, V. Psichogios, D. Koulalis. 3ο Ελληνογερμανικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Βουλιαγμένη, Αθήνα, 16-20 Σεπτεμβρίου 1998

22. Lower extremity fractures in athletes. Treatment with interlocked intramedullary nailing. G Koulalis,G Gouvas, D Koulalis, H Athanasiadis International Kongress Osteosynthese International September 12-14 2002, Rethymno, Krete

23. Functional treatment of tibial plateau fractures G Koulalis,G Gouvas, D Koulalis, International Kongress Osteosynthese International September 12-14 2002, Rethymno, Krete

24. Treatment of pertrochanteric fractures in elderly patients during the 21st century. G Koulalis,G Gouvas, D Koulalis, H Athanasiadis International Kongress Osteosynthese International September 12-14 2002, Rethymno, Krete

25. Clinical application of a double tension band technique in olecranon fractures V Psychogios, F Villanueva Lopez, E Zambiakis, D Koulalis, N Sekouris Annual meeting Girdlestone Orthopaedic Society 17-22 June 2003, Belfast Ireland

3.Σπονδυλικη στηλη:

26. Stadiengerechte Operative Therapie der Spondylitis – Indikationen Vorgehen. J. Dörner, H. Braun, D. Koulalis. 3ο Ελληνογερμανικό Ορθοπαιδικό Συνέδριo. Βουλιαγμένη, Αθήνα, 16-20 Σεπτεμβρίου 1998

4.Αθλητικές κακώσεις:

1. Η κλινική εξέταση της συνδεσμικής ανεπάρκειας του γόνατος Δ Κούλαλης, W Mueller, A Kentsch 1ο Μακεδονικο Σεμιναριο χειρουργικης γόνατος. Λεπτοκαρυά Πιερίας, 26-27 Ιουνίου 1992.

2. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ.Ι. Χατζηαντωνίου, Η. Αθανασιάδης, Γ. Τσαγγαρός, Β. Γαβριηλίδης, Δ. Κούλαλης Φθινοπωρινό Συνέδριο Τμημάτων ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 25-27 Οκτωβρίου 1996

3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΝΔΡΟΜΑΛΑΚΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ. Β. Γαβριηλίδης, Γ. Τσαγγαρός, Δ. Κούλαλης, Η. Αθανασιάδης, Ι. Χατζηαντωνίου, Γ. Κούλαλης. Φθινοπωρινό Συνέδριο Τμημάτων ΕΕΧΟΤ. Αθήνα, 25-27 Οκτωβρίου 1996

4. Primäre Wiederherstellung von akuten VKB - rupturen mit bioabsorbierbarer synthetischer Augmentation. D. Koulalis ,W. Schultz, T. Ernstberger/ Göttingen. 3ο Ελληνογερμανικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Βουλιαγμένη, Αθήνα, 16-20 Σεπτεμβρίου 1998

5. Comparison of long term results between Partial and total meniscectomy. I. Müller, W. Schulz, D. Koulalis. 18th Annual Meeting of the American Association of Arthroscopy. Vancouver BC,Canada, April 15 – 18 1999

6. THE TREATMENT OF OSTEOCHONDRITIS DISSECANS OF THE LOWER EXTREMITY WITH AUTOLOGOUS CHONDROCYTE TRANSPLANTATION.PRELIMINARY RESULTS OF 12 CASES.D. Koulalis, W. Schultz, L. Kamp. 19th Annual Meeting of the American Association of Arthroscopy. Miami, Florida, 15 - 18 April 2000

7. Η αντιμετώπιση των εστιακών εκφυλιστικών αλλοιώσεων της αρθρωσης του γόνατος με μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων. D. Koulalis, W. Schultz,L. Kamp. 13o Κοινό Συνέδριο Ορθοπαιδικής Εταιρίας Μακεδονίας- Θράκης και Naughton Club,The Midlands,U.K. Σανι Beach Χαλκιδικής, 3-6 Μαίου 2000

8. . η εφαρμογη των οστεοχονδρινων μοσχευματων στην αντιμετωπιση ελλειματων χονδρου του γονατος.Δ. Κούλαλης, W. Schultz. 26ο ετησιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 16-20 Μαίου Αθήνα 2000

9. . Η αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων στήν αντιμετώπιση της διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας του κάτω άκρου. Πρώιμα αποτελέσματα. D. Koulalis, W. Schultz, Μ. Τhuene. Συνέδριο Αρθροσκοπικού Τμήματος. Ιωάννινα, 14-16 Ιουνίου 2000

10. Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 3ου –4ου ΒΑΘΜΟΥ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΣΕ 14 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. D. Koulalis, W. Schultz, Κ.Neitzel.56ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικης και Τραυματολογίας,11-15 Σεπτεμβρίου 2000, Μέγαρο μουσικής

11. αποκατασταση αρθρικησ επιφανειασ μεσω αυτόλογων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων σε εστιακα εκφυλιστικα ελλειματα χονδρου της αρθρωσης του γόνατος. D. Koulalis, W. Schultz, Κ.Neitzel.56ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικης και Τραυματολογίας, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000, Μέγαρο μουσικής, Αθήνα .

12. Autologe Chondrozyten Transplantation bei der Behandlung der Osteochondritis dissecans des Talus.D.Koulalis, W. Schultz. 17e Kongress der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie. 5-7 Oktober 2000, Basel, Schweiz

13. Die Verwendung von autologen Knorpelzellen bei der Behandlung der Osteochondrtis Dissecans der unteren Extremität.Primäre Resultate von 12 Patienten. D. Koulalis, W. Schultz,L.Kamp, Μ. Τhuene. Deutscher Orthopäden Kongress 2000. Wiesbaden,11 -15 Oktober 2000.

14. the prevention of early arthritis through autologous osteochondral transplantation in the treatment of local chondral defects of the knee joint.D.Koulalis, W. Schultz. 5th Congress of the EFORT 2001, 3-7 June 2001, Rhodes, Greece.

15. the prevention of early arthritis through autologous chondrocyte transplantation in the treatment in osteochondritis dissecans of the lower extremity. D.Koulalis, W. Schultz. 5th Congress of the EFORT 2001, 3-7 June 2001, Rhodes, Greece.

16. Η αντιμετώπιση τησ διαχωριστικησ οστεοχονδριτιδασ Αστραγαλου με μεταμοσχευση αυτολογων χονδροκυτταρων. D. Koulalis, W. Schultz,.57ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 11-15 Σεπτεμβρίου 2001, Μέγαρο μουσικής, Αθήνα .

17. Αυτόλογα οστεοχόνδρινα μοσχεύματα στην αντιμετώπιση ελλειμμάτων χόνδρου του γόνατος D. Koulalis, W. Schultz, 3ο ετησιο συνέδριο τμήματος αρθροσκόπησης και χειρουργικής γόνατος, 21-22 Ιουνίου 2002, Καβούρι Ξενοδ. Divani Apollon, Αθήνα

18. Η μεταμοσχευση αυτολογων οστεοχονδρινων μοσχευματων στην αντιμετωπιση της διαχωριστικης οστεοχονδριτιδας του αστραγαλουΔ Κούλαλης, W Schultz, 22ο ετήσιο συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ, 1-4 Μαίου 2003, Σάνη Χαλκιδικής

19. αποκατασταση αρθρικησ επιφανειασ τησ ποδοκνημικησ αρθρωσης D. Koulalis, W. Schultz, Β. Ψυχογιός, 4ο ετησιο συνέδριο τμήματος αρθροσκόπησης και χειρουργικής γόνατος, 20-22 Ιουνίου 2003, Ξενοδ. Amalia, Νάυπλιο

20. Aυτόλογα οστεοχονδρινα μοσχευματα στην αντιμετώπιση της διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου Δ Κούλαλης, W Schultz 59ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 15 - 19 Οκτωβρίου 2003, Athens Hilton, Αθήνα .

21. Ο επικουρικός πρόσθιος - κάτω κνημοπερονιαίος σύνδεσμος σαν αίτιο συνδρόμου πρόσκρουσης του αστραγάλου.Κ Νικολόπουλος, Α Τσιρίκος, Δ Κούλαλη, I Μπενέτος, Γ Παπαχρήστου 60ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 15 - 19 Οκτωβρίου 2004, Athens Hilton, Αθήνα .

22. Wrist pain of unknown cause in an athlete. Case report C Kyriakopoulos, V Konstantinou, L Nikolakakos, J Ignatiadis, P Tsailas, MP Maxaira, D Koulalis, P Triantafyllidis 15ο Παγκυπριο Ορθοπαιδικο συνεδριο 29 Σεπτεμβριου – 31 Οκτωβριου 2004, Παφος, Κυπρος

23. Συγχρονη θεραπεια της διαχωριστικής οστεοχονδριτιδας του αστραγαλου Χ Κυριακοπουλος, Νομικος Γ, Μαυρογενης Α, Λιάντης Π, Κοντοβαζενιτης Π, Κουλαλης Δ 16ο Παγκυπριο Ορθοπαιδικο συνεδριο 30Σεπτεμβριου – 2 Οκτωβριου 2005, Παφος, Κυπρος

24. Treatment of osteochondral defects of the ankle joint through autologous osteochondral transplantation or autologous chondrocyte transplantation D Koulalis, W Schultz, C Kyriakopoulos, V Konstantinou, D Mastrokalos, P Soukakos 6th ICRS Kongress San Diego 8-11 January 2006

25. Treatment of osteochondral defects of the ankle joint through autologous osteochondral transplantation or autologous chondrocyte transplantation D. Koulalis, W. Schultz, D Mastrokalos , K Zachos, G Karaliotas, M Menelaou, J Liberis EFORT May 2007

26. Αutologous osteochondral transplantation in the treatment of chondral defect of the femoral head. An experimental study in rabbits. D Koulalis, K Papaparaskeva, N Eustathopoulos ,P Soucacos EFORT May 2007

27. Autologous osteochondral transplantation in the treatment of chondral defect of the femoral head. Experimental study in rabbits D Koulalis, K Papaparaskeva, N Eustathopoulos, G Papachristou, P Soukakos, ISAKOS April 2009, Osaka, Japan

28. D Koulalis, P Di Benedetto, M Citak, P Oloughlin, A Pearle, D Kendoff Comparative study of navigated versus freehand osteochondral graft transplantation of the knee 9th CAOS International Congress June 2009, Boston

29. Koulalis D, O’ Loughlin PF, Plaskos C, Kendoff D, Pearle AD Automated guide positioning in computer assisted total knee arthroplasty with the i-Block. A comparative study with conventional blocks 9th CAOS Internatioanl congress June 2009